Chọn ngôn ngữ
Sản phẩm

ico_facebookico_myspaceico_twistico_googleico_yahoobuzz

Hệ thống tính lương theo công thức tự định nghĩa...

Công cụ tìm kiếm người tài nhanh chóng, phù hợp yêu cầu tuyển dụng...

Hệ thống quản lý hồ sơ hiện đại, đầy đủ, phân quyền chặt chẽ...

Quy trình đào tạo từ lập yêu cầu đến theo dõi đào tạo....

Hệ thống quản lý thời giờ chính xác, hiệu quả...

Tạo công cụ truyền thông hiệu quả giữa Nhân viên và công ty...

Hệ thống đánh giá kết quả công việc định lượng, chính xác dựa trên kết quả công việc...

Hệ thống báo cáo tùy chọn do người dùng tự thiết kế...

Đánh giá và theo dõi quá trình phát triển năng lực...

Ngày nay, với sự bùng nổ các dịch vụ điện toán...

Tin tức - Sự kiện

Thứ 5 , 04 , 2015

Giám sát tiền lương, thưởng trong tổng công ty Nhà nước

Theo Thông tư 15/2015/TT-BLĐTBXH , giám sát việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch hằng năm của tập đoàn, ...

Thứ 5 , 04 , 2015

Áp dụng một số quy định của Luật BHXH 2014 từ 01/4/2015

Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 140/TB-VPCP ngày 20/4/2015 về cải ...

Thứ 3 , 04 , 2015

Kiến nghị điều chỉnh quy định về BHXH một lần

Chính phủ nhất trí kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh Luật BHXH 2014 theo hướng nếu ...