Chọn ngôn ngữ
Sản phẩm

ico_facebookico_myspaceico_twistico_googleico_yahoobuzz

Hệ thống tính lương theo công thức tự định nghĩa...

Công cụ tìm kiếm người tài nhanh chóng, phù hợp yêu cầu tuyển dụng...

Hệ thống quản lý hồ sơ hiện đại, đầy đủ, phân quyền chặt chẽ...

Quy trình đào tạo từ lập yêu cầu đến theo dõi đào tạo....

Hệ thống quản lý thời giờ chính xác, hiệu quả...

Tạo công cụ truyền thông hiệu quả giữa Nhân viên và công ty...

Hệ thống đánh giá kết quả công việc định lượng, chính xác dựa trên kết quả công việc...

Hệ thống báo cáo tùy chọn do người dùng tự thiết kế...

Đánh giá và theo dõi quá trình phát triển năng lực...

Ngày nay, với sự bùng nổ các dịch vụ điện toán...

Tin tức - Sự kiện

Thứ 3 , 02 , 2015

Thay đổi điều kiện hưởng BHXH một lần

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 , từ 01/01/2016, quy định hưởng BHXH một lần sẽ có thay đổi về ...

Thứ 6 , 02 , 2015

Hướng dẫn mới về bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động

Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động (NLĐ) ...

Thứ 2 , 02 , 2015

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH 2015

Ngày 23/01 vừa qua, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư 03/2015/TT-BLĐTVXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công ...